Johdanto blogeihin

Mikä on blogi?

Sana blogi tulee englannin sanassa blog, joka taas on lyhenne sanasta weblog, eli web- tai verkkoloki.

Blogi on verkkosivu, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa säännöllisesti tai epäsäännöllisesti niin, että uusimmat tekstit ovat helposti löydettävissä. Yleensä uusin kirjoitus on sivun yläreunassa. Blogille tunnusomaista on myös se, että vanhat jutut säilyvät luettavina ja muuttumattomina uusista teksteistä huolimatta. Blogeissa on usein kommentointimahdollisuus, sekä mahdollisuus ohjelmallisesti seurata ja levittää blogin sisältöä RSS- tai Atom-syötteiden avulla.

(mukailtu Wikipedian Blogi-artikkelista 2.2.2010)

Blogeissa on yleensä henkilökohtainen näkökulma, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla nettipäiväkirja, vaikka suomen kielessä näitä käsitteitä onkin toisinaan käytetty synonyymeinä. On täysin kirjoittajan itse määriteltävissä, mitä hän kirjoittaa: kuinka usein, mistä aiheista, millä tyylillä ja kenelle. Myös se pitäisi päättää, kirjoittaako omalla nimellä vai anonyymisti.

Artikkelisarja

Tämä artikkelisarja on oheismateriaalia Tampereen työväenopiston Blogit ja Twitter haltuun -minikurssille. Käyn muutamassa artikkelissa läpi lyhyesti, mistä blogeissa ja bloggaamisessa on kysymys, ja miten voit aloittaa oman blogisi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: