Ketkä bloggaavat?

Suomessa ja maailmalla blogeja kirjoittavat hyvin erilaiset ihmiset ja hyvin erilaisin motiivein. Vaikka bloggaaminen on saanut alkunsa IT-maailman ammattilaisten ja harrastajien piiristä, nykyisin suurin osa blogeista käsittelee jotain aivan muuta. Blogata voivat niin nuoret, keski-ikäiset kuin vanhatkin, miehet ja naiset.

Suurin osa bloggaajista on harrastajia

Technorati.com tekee vuosittain artikkelisarjan nimeltä “State of the Blogosphere“, jossa luodaan katsaus ns. blogosfäärin nykytilaan, mistä se koostuu, mistä ihmiset kirjoittavat, bloggaamisen vaikutuksista jne. Yhdysvaltalaisten bloggaajien keskuudessa tehdyn vuoden 2009 tutkimuksen perusteella bloggaajat voidaan jakaa seuraaviin alaryhmiin:

Harrastajat 72 %

Ylivoimainen enemmistö vastanneista ilmoitti olevansa harrastajia. He kirjoittavat blogia puhtaasti omaksi ilokseen.

Osa-aikaiset 15 %

Tähän kategoriaan lukeutuvat ne bloggaajat, joille bloggaaminen on osa-aikaista työtä. Eli he hankkivat sillä osan elannostaan joko mainostuloilla tai he käyttävät blogiaan markkinoidakseen omia palveluitaan tai tuotteitaan.

Yrittäjät 9 %

9 % vastanneista oli täysipäiväisiä bloggaajia, joilla on oma yritys. He hankkivat tavalla tai toisella bloggaamalla elantonsa.

Muut ammattilaiset 4 %

Pienin osa vastanneista oli yritysten tai muiden organisaatioiden palveluksessa olevia henkilöitä, jotka bloggaavat esim. yrityksen tuotteista, palveluista tai jostain muusta yritykseen liittyvästä aiheesta.

Tilastolähde: Technorati State of the Blogosphere 2009 -kysely

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: