Johdanto blogeihin

Mikä on blogi?

Sana blogi tulee englannin sanassa blog, joka taas on lyhenne sanasta weblog, eli web- tai verkkoloki.

Blogi on verkkosivu, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa säännöllisesti tai epäsäännöllisesti niin, että uusimmat tekstit ovat helposti löydettävissä. Yleensä uusin kirjoitus on sivun yläreunassa. Blogille tunnusomaista on myös se, että vanhat jutut säilyvät luettavina ja muuttumattomina uusista teksteistä huolimatta. Blogeissa on usein kommentointimahdollisuus, sekä mahdollisuus ohjelmallisesti seurata ja levittää blogin sisältöä RSS- tai Atom-syötteiden avulla.

(mukailtu Wikipedian Blogi-artikkelista 2.2.2010)

Blogeissa on yleensä henkilökohtainen näkökulma, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla nettipäiväkirja, vaikka suomen kielessä näitä käsitteitä onkin toisinaan käytetty synonyymeinä. On täysin kirjoittajan itse määriteltävissä, mitä hän kirjoittaa: kuinka usein, mistä aiheista, millä tyylillä ja kenelle. Myös se pitäisi päättää, kirjoittaako omalla nimellä vai anonyymisti.

Artikkelisarja

Tämä artikkelisarja on oheismateriaalia Tampereen työväenopiston Blogit ja Twitter haltuun -minikurssille. Käyn muutamassa artikkelissa läpi lyhyesti, mistä blogeissa ja bloggaamisessa on kysymys, ja miten voit aloittaa oman blogisi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *